วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ตุมเปร๊ะ

มารู้จักดนตรืพื้นเมืองอิสานไต้ อีกประเภทหนึ่งที่กำลังจะหายไป

สำบัดสำนวน

ปัญหาที่สำคัญในระบบบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการขาดแคลนอัตรากำลัง ครู หรือขาดแคลนครูนั่นเอง
ความหมาย
มีแต่ คส.1-3,ครูผู้ช่วย ตำแหน่งครู มีน้อยกว่าเพื่อน