วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เล่าเรื่องกะ-ตวม-ตา(สุรินทร์)

กตวมตา เป็นชื่อศาลปู่ตา( เขมร ภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์) กตวม-ตา ผูกพันกับวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองชาวจังหวัดสุรินทร์แทบทุกเรื่อง
ในวันขึ้น ๑ คำ เดือน ๓ ทุกปี จะมีการเซ่นบวงสรวง(แซนตา,แซนเนี๊ยะตา) เครื่องเซ่นประกอบไปด้วย ข้าวสุก น้ำอ้อย ไข่ไก่ต้มสุก น้ำดื่ม ฯลฯ หรืออาจจะมีเครื่องดองของเมา ผู้ที่มาทำพิธีจะกล่าวถึงบรรพบุรุษ เชิญชวนให้มารับของเซ่น โดยฉพาะ ตา ยาย ที่เป็นเจ้าประจำศาลนี้

วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ตุมเปร๊ะ

มารู้จักดนตรืพื้นเมืองอิสานไต้ อีกประเภทหนึ่งที่กำลังจะหายไป

สำบัดสำนวน

ปัญหาที่สำคัญในระบบบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการขาดแคลนอัตรากำลัง ครู หรือขาดแคลนครูนั่นเอง
ความหมาย
มีแต่ คส.1-3,ครูผู้ช่วย ตำแหน่งครู มีน้อยกว่าเพื่อน